• Đồ của ngày AlphaTest sẽ bị xõa
  • nhận thưởng đồ đua tốp sẽ không được đổi phần thưởng . phần thưởng sẽ chỉ được nhận bên dưới
  • Nhân vật: DK nhận sét Titan
  • Nhân vật: DW nhận sét Quỷ Vương
  • Nhân vật: MG nhận sét Bóng Ma
  • Nhân vật: Sum nhận sét Chiêm Tinh
  • Nhân vật: DL nhận sét Đế Vương
  • Nhân vật: ELF nhận sét Anh Vũ
  • Nhân vật: RF nhận sét Bạch Long

Sự kiện Top 72h


TOP Phần Thưởng Ghi Chú
1 250k Gcoin 72h
2 200k Gcoin 72h
3 150k Gcoin 72h
4 50k Gcoin 72h
5 50k Gcoin 72h
Get Adobe Flash player